חוק המאמץ המזערי – התנסות

חלק מתוך מפגש של "המאסטרס" התנסות בחוק המאמץ המזערי

במפגש האחרון של קבוצת המאסטרס למדנו את “חוק המאמץ המזערי”.

החוק מלמד אותנו איך לייצר יותר תוצאות באמצעות השקעת פחות מאמץ.

אחד הדברים החשובים בהפעלת חוק המאמץ המזערי לטובתנו הוא השימוש ב”התאמת התדר שלנו”

לתוצאה שאנחנו רוצים לייצר.

כלומר, להתאים את המחשבות, הרגשות והתמונות שאנחנו מדמיינים לתוצאה שאנחנו רוצים לייצר,

ורק אז לעשות פעולה שמקדמת אותנו לעבר המטרה.

מכיוון שאני אוהבת לא רק להעביר את הדברים אלא גם לחוות אותם,

כדי שהלמידה לא רק תהיה מנטלית אינטלקטואלית, אלא ממש תחוו אותה בגוף,

עשינו תרגיל קצר, שמדגים את חוק המאמץ המזערי.