התודעה החדשה – סדרת ראיונות

מה זו התודעה החדשה?

איך היא משפיעה על החיים שלך?

מה חשוב לנו לדעת במעבר לתודעה החדשה

ואיך נכין את עצמנו לשגשג ולהצליח בעידן החדש בכלים של התודעה החדשה

ראיון ראשון בסדרה: