הדיאטה מתחילה בראש – כתבה מתוך מגזין “לאישה” – אוגוסט 2019

הדיאטה מתחילה בראש - ראיון במגזין "לאישה"

רוצים להפחית במשקל?
אל תזניחו את הצד הרוחני,
מתריעה ליאת שפר בן יעקב

הדיאטה מתחילה בראש המלצה ליאת שפר בן יעקב
ליאת שפר בן יעקב לאישה

מה יש בספרך, "רק אל תדברו איתי על דיאטות"?

“אגיד לך מה אין שם: אין תפריטים והוראות מה לאכול ומה לא. אני מתנגדת לאיסורים, מגבלות ותפריטים מוכתבים.

יש לנו ארבעה בסיסים: פיזי, רגשי, מנטלי ורוחני-אנרגטי. כדי ליצור שינוי צריך להתייחס לארבעתם, כי לחיבורים ביניהם יש השפעה הדדית.

אי-אפשר ליצרו שינוי פיזי רק מתוך אי-אכילה ופעילות ספורטיבית, בלי להתייחס לבסיסים האחרים. 

אם אחד מהם לא מסונכרן עם השאר, זה לא יעבוד לאורך זמן.”

Scroll to Top